صفحه ها
صفحه ها
دسته
فیدها
يييييييي
سسسسسسسس
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
title
wwwqwqwq
ياهو
تابناك
مجله خانه سبز
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 127417
تعداد نوشته ها : 1318
تعداد نظرات : 20
Rss
طراح قالب
GraphistThem270

اصلاحات گرافيك جديد سايت

1- درصفحه ي لاگين،فوتر پايين تر قرار گيرد.

2- در صفحه ي عضويت سايت،بين فيلدها فاصله گذاشته شود خيلي بهم نزديك است.

3- درقسمت(سپردن ملك)ترتيب ها اصلاح شود،و بعضي از كادرها بايد كوچكتر شود،فوترپايين ترقرار گيرد،وفاصله ي بين فيلدها بيشتر شود(خيلي به هم نزديك است،منظورفيلدهاي داخل صفحه ي آپارتمان و...)

4- در صفحه ي جستجوي پيشرفته،جلوي منطقه 2تا كادروجود دارد،كلمه ي (تومان)براي قيمت ،بايد جلوي كادر نوشته شود.

5- در صفحه ي اصلي سايت وقتي كه از بين گزينه هاي رهن و اجاره يكي را انتخاب مي كنيم به طور اتوماتيك روي املاك فروشي قرار مي گيرد و صفحه ي فروشي اون مورد انتخابي را نشان مي دهد(مثلاآپارتمان يا...)

6- در صفحه ي اصلي وقتي كه از بين مواردي كه در زير املاك فروشي و رهن و اجاره هست يكي را انتخاب مي كنيم ،بايد اون موردبه يك رنگ ديگر شود كه مشخص باشدكدوم را انتخاب كرديم.

7- در بيشترصفحات فوتر بايد پايين تر قرار گيرد.

8- مديريت بايد ترتيبش دقيق تر باشد بعضي از كلماتش ،نصفش يك خطه نصف ديگش يك خط ديگه.

9- در قسمت جستجوي پيشرفته قبل از اينكه ملكي را سرچ كرده باشيم ،اين پيغام كه(متاسفانه ملكي ....يافت نشد)ثبت شده است.

10- در جستجوي پيشرفته قسمت تاريخ ايجاد(از / تا)خيلي از هم فاصله دارند،در كادر مساحت هم نصفه نوشته شده.

11- در قسمت جستجو براساس كد ملك (در صفحه ي اصلي)اينتر كار نمي كند،ووقتي كد ملك را وارد مي كنيم و سرچ را انجام مي دهيم و ملك مورد نظر رو مي بينيم،اون كد ملك ذخيره مي شود و دفعه هاي بعد هم هست.

12- در قسمت جديدترين موارد (صفحه ي اصلي)وقتي كه مغازه و دفتر كار رو انتخاب مي كنيم ،موارد از كادر بيرون مي زند،در قسمت رهن واجاره هم كارگاه وكارخانه به اين صورت است.

13- بنر را نمي توانيم جلو و عقب كنيم يعني 2 مورد را بيشتر نشان نمي دهد،ووقتي كه موردي را براي بنر اضافه مي كنيم در صفحه ي اصلي نشان نمي دهد.

14- سوالات متداول بايد اسكرول داشته باشد چون وقتي كه تعدادش زياد مي شود بد حالت مي شود. تعداد 3 اسكرول نمي خواهد

15- وقتي كه صفحه را خيلي كوچك مي كنيم لوگو با منوي بالاي صفحه روي هم قرار مي گيرد.

16- اكازيون اسكرول ندارد و ادامه هم ندارد.

16- وقتي كه موس روي ادامه قرار مي گيرد فقط خود كلمه ي (ادامه) قرمز شود بقيه طوسي باشد.

17- در كادر (ملك مورد نظر خود را بيابيد)در صفحه ي اصلي ،آن فيلدي كه درونش نوشته شده (همه ي موارد) يعني چي؟

18- در قسمت اضافه كردن ملك و ايجاد مشتري (فوتر)خيلي بالا است.

19- در كادر(ملك مورد نظر خود را بيابيد)در صفحه ي اصلي براي رهن و اجاره اش فيلد قيمت گذاشته نشده است.

20- ادامه در(جديد ترين موارد،در صفحه ي اصلي)كار نمي كند،وهمچنين در اخبار ،مقالات ،دانستني ها.

21- رنگ كادر كلمات(جستجو براساس خصوصيات بيشترو جستجو)در صفحه ي اصلي جابجا شود.

دسته ها :
شنبه هفدهم 1 1392

اصلاحات گرافيك جديد سايت

1- درصفحه ي لاگين،فوتر پايين تر قرار گيرد.

2- در صفحه ي عضويت سايت،بين فيلدها فاصله گذاشته شود خيلي بهم نزديك است.

3- درقسمت(سپردن ملك)ترتيب ها اصلاح شود،و بعضي از كادرها بايد كوچكتر شود،فوترپايين ترقرار گيرد،وفاصله ي بين فيلدها بيشتر شود(خيلي به هم نزديك است،منظورفيلدهاي داخل صفحه ي آپارتمان و...)

4- در صفحه ي جستجوي پيشرفته،جلوي منطقه 2تا كادروجود دارد،كلمه ي (تومان)براي قيمت ،بايد جلوي كادر نوشته شود.

5- در صفحه ي اصلي سايت وقتي كه از بين گزينه هاي رهن و اجاره يكي را انتخاب مي كنيم به طور اتوماتيك روي املاك فروشي قرار مي گيرد و صفحه ي فروشي اون مورد انتخابي را نشان مي دهد(مثلاآپارتمان يا...)

6- در صفحه ي اصلي وقتي كه از بين مواردي كه در زير املاك فروشي و رهن و اجاره هست يكي را انتخاب مي كنيم ،بايد اون موردبه يك رنگ ديگر شود كه مشخص باشدكدوم را انتخاب كرديم.

7- در بيشترصفحات فوتر بايد پايين تر قرار گيرد.

8- مديريت بايد ترتيبش دقيق تر باشد بعضي از كلماتش ،نصفش يك خطه نصف ديگش يك خط ديگه.

9- در قسمت جستجوي پيشرفته قبل از اينكه ملكي را سرچ كرده باشيم ،اين پيغام كه(متاسفانه ملكي ....يافت نشد)ثبت شده است.

10- در جستجوي پيشرفته قسمت تاريخ ايجاد(از / تا)خيلي از هم فاصله دارند،در كادر مساحت هم نصفه نوشته شده.

11- در قسمت جستجو براساس كد ملك (در صفحه ي اصلي)اينتر كار نمي كند،ووقتي كد ملك را وارد مي كنيم و سرچ را انجام مي دهيم و ملك مورد نظر رو مي بينيم،اون كد ملك ذخيره مي شود و دفعه هاي بعد هم هست.

12- در قسمت جديدترين موارد (صفحه ي اصلي)وقتي كه مغازه و دفتر كار رو انتخاب مي كنيم ،موارد از كادر بيرون مي زند،در قسمت رهن واجاره هم كارگاه وكارخانه به اين صورت است.

13- بنر را نمي توانيم جلو و عقب كنيم يعني 2 مورد را بيشتر نشان نمي دهد،ووقتي كه موردي را براي بنر اضافه مي كنيم در صفحه ي اصلي نشان نمي دهد.

14- سوالات متداول بايد اسكرول داشته باشد چون وقتي كه تعدادش زياد مي شود بد حالت مي شود. تعداد 3 اسكرول نمي خواهد

15- وقتي كه صفحه را خيلي كوچك مي كنيم لوگو با منوي بالاي صفحه روي هم قرار مي گيرد.

16- اكازيون اسكرول ندارد و ادامه هم ندارد.

16- وقتي كه موس روي ادامه قرار مي گيرد فقط خود كلمه ي (ادامه) قرمز شود بقيه طوسي باشد.

17- در كادر (ملك مورد نظر خود را بيابيد)در صفحه ي اصلي ،آن فيلدي كه درونش نوشته شده (همه ي موارد) يعني چي؟

18- در قسمت اضافه كردن ملك و ايجاد مشتري (فوتر)خيلي بالا است.

19- در كادر(ملك مورد نظر خود را بيابيد)در صفحه ي اصلي براي رهن و اجاره اش فيلد قيمت گذاشته نشده است.

20- ادامه در(جديد ترين موارد،در صفحه ي اصلي)كار نمي كند،وهمچنين در اخبار ،مقالات ،دانستني ها.

21- رنگ كادر كلمات(جستجو براساس خصوصيات بيشترو جستجو)در صفحه ي اصلي جابجا شود.

دسته ها :
شنبه هفدهم 1 1392

اصلاحات گرافيك جديد سايت

1- درصفحه ي لاگين،فوتر پايين تر قرار گيرد.

2- در صفحه ي عضويت سايت،بين فيلدها فاصله گذاشته شود خيلي بهم نزديك است.

3- درقسمت(سپردن ملك)ترتيب ها اصلاح شود،و بعضي از كادرها بايد كوچكتر شود،فوترپايين ترقرار گيرد،وفاصله ي بين فيلدها بيشتر شود(خيلي به هم نزديك است،منظورفيلدهاي داخل صفحه ي آپارتمان و...)

4- در صفحه ي جستجوي پيشرفته،جلوي منطقه 2تا كادروجود دارد،كلمه ي (تومان)براي قيمت ،بايد جلوي كادر نوشته شود.

5- در صفحه ي اصلي سايت وقتي كه از بين گزينه هاي رهن و اجاره يكي را انتخاب مي كنيم به طور اتوماتيك روي املاك فروشي قرار مي گيرد و صفحه ي فروشي اون مورد انتخابي را نشان مي دهد(مثلاآپارتمان يا...)

6- در صفحه ي اصلي وقتي كه از بين مواردي كه در زير املاك فروشي و رهن و اجاره هست يكي را انتخاب مي كنيم ،بايد اون موردبه يك رنگ ديگر شود كه مشخص باشدكدوم را انتخاب كرديم.

7- در بيشترصفحات فوتر بايد پايين تر قرار گيرد.

8- مديريت بايد ترتيبش دقيق تر باشد بعضي از كلماتش ،نصفش يك خطه نصف ديگش يك خط ديگه.

9- در قسمت جستجوي پيشرفته قبل از اينكه ملكي را سرچ كرده باشيم ،اين پيغام كه(متاسفانه ملكي ....يافت نشد)ثبت شده است.

10- در جستجوي پيشرفته قسمت تاريخ ايجاد(از / تا)خيلي از هم فاصله دارند،در كادر مساحت هم نصفه نوشته شده.

11- در قسمت جستجو براساس كد ملك (در صفحه ي اصلي)اينتر كار نمي كند،ووقتي كد ملك را وارد مي كنيم و سرچ را انجام مي دهيم و ملك مورد نظر رو مي بينيم،اون كد ملك ذخيره مي شود و دفعه هاي بعد هم هست.

12- در قسمت جديدترين موارد (صفحه ي اصلي)وقتي كه مغازه و دفتر كار رو انتخاب مي كنيم ،موارد از كادر بيرون مي زند،در قسمت رهن واجاره هم كارگاه وكارخانه به اين صورت است.

13- بنر را نمي توانيم جلو و عقب كنيم يعني 2 مورد را بيشتر نشان نمي دهد،ووقتي كه موردي را براي بنر اضافه مي كنيم در صفحه ي اصلي نشان نمي دهد.

14- سوالات متداول بايد اسكرول داشته باشد چون وقتي كه تعدادش زياد مي شود بد حالت مي شود. تعداد 3 اسكرول نمي خواهد

15- وقتي كه صفحه را خيلي كوچك مي كنيم لوگو با منوي بالاي صفحه روي هم قرار مي گيرد.

16- اكازيون اسكرول ندارد و ادامه هم ندارد.

16- وقتي كه موس روي ادامه قرار مي گيرد فقط خود كلمه ي (ادامه) قرمز شود بقيه طوسي باشد.

17- در كادر (ملك مورد نظر خود را بيابيد)در صفحه ي اصلي ،آن فيلدي كه درونش نوشته شده (همه ي موارد) يعني چي؟

18- در قسمت اضافه كردن ملك و ايجاد مشتري (فوتر)خيلي بالا است.

19- در كادر(ملك مورد نظر خود را بيابيد)در صفحه ي اصلي براي رهن و اجاره اش فيلد قيمت گذاشته نشده است.

20- ادامه در(جديد ترين موارد،در صفحه ي اصلي)كار نمي كند،وهمچنين در اخبار ،مقالات ،دانستني ها.

21- رنگ كادر كلمات(جستجو براساس خصوصيات بيشترو جستجو)در صفحه ي اصلي جابجا شود.

دسته ها :
شنبه هفدهم 1 1392

اصلاحات گرافيك جديد سايت

1- درصفحه ي لاگين،فوتر پايين تر قرار گيرد.

2- در صفحه ي عضويت سايت،بين فيلدها فاصله گذاشته شود خيلي بهم نزديك است.

3- درقسمت(سپردن ملك)ترتيب ها اصلاح شود،و بعضي از كادرها بايد كوچكتر شود،فوترپايين ترقرار گيرد،وفاصله ي بين فيلدها بيشتر شود(خيلي به هم نزديك است،منظورفيلدهاي داخل صفحه ي آپارتمان و...)

4- در صفحه ي جستجوي پيشرفته،جلوي منطقه 2تا كادروجود دارد،كلمه ي (تومان)براي قيمت ،بايد جلوي كادر نوشته شود.

5- در صفحه ي اصلي سايت وقتي كه از بين گزينه هاي رهن و اجاره يكي را انتخاب مي كنيم به طور اتوماتيك روي املاك فروشي قرار مي گيرد و صفحه ي فروشي اون مورد انتخابي را نشان مي دهد(مثلاآپارتمان يا...)

6- در صفحه ي اصلي وقتي كه از بين مواردي كه در زير املاك فروشي و رهن و اجاره هست يكي را انتخاب مي كنيم ،بايد اون موردبه يك رنگ ديگر شود كه مشخص باشدكدوم را انتخاب كرديم.

7- در بيشترصفحات فوتر بايد پايين تر قرار گيرد.

8- مديريت بايد ترتيبش دقيق تر باشد بعضي از كلماتش ،نصفش يك خطه نصف ديگش يك خط ديگه.

9- در قسمت جستجوي پيشرفته قبل از اينكه ملكي را سرچ كرده باشيم ،اين پيغام كه(متاسفانه ملكي ....يافت نشد)ثبت شده است.

10- در جستجوي پيشرفته قسمت تاريخ ايجاد(از / تا)خيلي از هم فاصله دارند،در كادر مساحت هم نصفه نوشته شده.

11- در قسمت جستجو براساس كد ملك (در صفحه ي اصلي)اينتر كار نمي كند،ووقتي كد ملك را وارد مي كنيم و سرچ را انجام مي دهيم و ملك مورد نظر رو مي بينيم،اون كد ملك ذخيره مي شود و دفعه هاي بعد هم هست.

12- در قسمت جديدترين موارد (صفحه ي اصلي)وقتي كه مغازه و دفتر كار رو انتخاب مي كنيم ،موارد از كادر بيرون مي زند،در قسمت رهن واجاره هم كارگاه وكارخانه به اين صورت است.

13- بنر را نمي توانيم جلو و عقب كنيم يعني 2 مورد را بيشتر نشان نمي دهد،ووقتي كه موردي را براي بنر اضافه مي كنيم در صفحه ي اصلي نشان نمي دهد.

14- سوالات متداول بايد اسكرول داشته باشد چون وقتي كه تعدادش زياد مي شود بد حالت مي شود. تعداد 3 اسكرول نمي خواهد

15- وقتي كه صفحه را خيلي كوچك مي كنيم لوگو با منوي بالاي صفحه روي هم قرار مي گيرد.

16- اكازيون اسكرول ندارد و ادامه هم ندارد.

16- وقتي كه موس روي ادامه قرار مي گيرد فقط خود كلمه ي (ادامه) قرمز شود بقيه طوسي باشد.

17- در كادر (ملك مورد نظر خود را بيابيد)در صفحه ي اصلي ،آن فيلدي كه درونش نوشته شده (همه ي موارد) يعني چي؟

18- در قسمت اضافه كردن ملك و ايجاد مشتري (فوتر)خيلي بالا است.

19- در كادر(ملك مورد نظر خود را بيابيد)در صفحه ي اصلي براي رهن و اجاره اش فيلد قيمت گذاشته نشده است.

20- ادامه در(جديد ترين موارد،در صفحه ي اصلي)كار نمي كند،وهمچنين در اخبار ،مقالات ،دانستني ها.

21- رنگ كادر كلمات(جستجو براساس خصوصيات بيشترو جستجو)در صفحه ي اصلي جابجا شود.

دسته ها :
شنبه هفدهم 1 1392

اصلاحات گرافيك جديد سايت

1- درصفحه ي لاگين،فوتر پايين تر قرار گيرد.

2- در صفحه ي عضويت سايت،بين فيلدها فاصله گذاشته شود خيلي بهم نزديك است.

3- درقسمت(سپردن ملك)ترتيب ها اصلاح شود،و بعضي از كادرها بايد كوچكتر شود،فوترپايين ترقرار گيرد،وفاصله ي بين فيلدها بيشتر شود(خيلي به هم نزديك است،منظورفيلدهاي داخل صفحه ي آپارتمان و...)

4- در صفحه ي جستجوي پيشرفته،جلوي منطقه 2تا كادروجود دارد،كلمه ي (تومان)براي قيمت ،بايد جلوي كادر نوشته شود.

5- در صفحه ي اصلي سايت وقتي كه از بين گزينه هاي رهن و اجاره يكي را انتخاب مي كنيم به طور اتوماتيك روي املاك فروشي قرار مي گيرد و صفحه ي فروشي اون مورد انتخابي را نشان مي دهد(مثلاآپارتمان يا...)

6- در صفحه ي اصلي وقتي كه از بين مواردي كه در زير املاك فروشي و رهن و اجاره هست يكي را انتخاب مي كنيم ،بايد اون موردبه يك رنگ ديگر شود كه مشخص باشدكدوم را انتخاب كرديم.

7- در بيشترصفحات فوتر بايد پايين تر قرار گيرد.

8- مديريت بايد ترتيبش دقيق تر باشد بعضي از كلماتش ،نصفش يك خطه نصف ديگش يك خط ديگه.

9- در قسمت جستجوي پيشرفته قبل از اينكه ملكي را سرچ كرده باشيم ،اين پيغام كه(متاسفانه ملكي ....يافت نشد)ثبت شده است.

10- در جستجوي پيشرفته قسمت تاريخ ايجاد(از / تا)خيلي از هم فاصله دارند،در كادر مساحت هم نصفه نوشته شده.

11- در قسمت جستجو براساس كد ملك (در صفحه ي اصلي)اينتر كار نمي كند،ووقتي كد ملك را وارد مي كنيم و سرچ را انجام مي دهيم و ملك مورد نظر رو مي بينيم،اون كد ملك ذخيره مي شود و دفعه هاي بعد هم هست.

12- در قسمت جديدترين موارد (صفحه ي اصلي)وقتي كه مغازه و دفتر كار رو انتخاب مي كنيم ،موارد از كادر بيرون مي زند،در قسمت رهن واجاره هم كارگاه وكارخانه به اين صورت است.

13- بنر را نمي توانيم جلو و عقب كنيم يعني 2 مورد را بيشتر نشان نمي دهد،ووقتي كه موردي را براي بنر اضافه مي كنيم در صفحه ي اصلي نشان نمي دهد.

14- سوالات متداول بايد اسكرول داشته باشد چون وقتي كه تعدادش زياد مي شود بد حالت مي شود. تعداد 3 اسكرول نمي خواهد

15- وقتي كه صفحه را خيلي كوچك مي كنيم لوگو با منوي بالاي صفحه روي هم قرار مي گيرد.

16- اكازيون اسكرول ندارد و ادامه هم ندارد.

16- وقتي كه موس روي ادامه قرار مي گيرد فقط خود كلمه ي (ادامه) قرمز شود بقيه طوسي باشد.

17- در كادر (ملك مورد نظر خود را بيابيد)در صفحه ي اصلي ،آن فيلدي كه درونش نوشته شده (همه ي موارد) يعني چي؟

18- در قسمت اضافه كردن ملك و ايجاد مشتري (فوتر)خيلي بالا است.

19- در كادر(ملك مورد نظر خود را بيابيد)در صفحه ي اصلي براي رهن و اجاره اش فيلد قيمت گذاشته نشده است.

20- ادامه در(جديد ترين موارد،در صفحه ي اصلي)كار نمي كند،وهمچنين در اخبار ،مقالات ،دانستني ها.

21- رنگ كادر كلمات(جستجو براساس خصوصيات بيشترو جستجو)در صفحه ي اصلي جابجا شود.

دسته ها :
شنبه هفدهم 1 1392

اصلاحات گرافيك جديد سايت

1- درصفحه ي لاگين،فوتر پايين تر قرار گيرد.

2- در صفحه ي عضويت سايت،بين فيلدها فاصله گذاشته شود خيلي بهم نزديك است.

3- درقسمت(سپردن ملك)ترتيب ها اصلاح شود،و بعضي از كادرها بايد كوچكتر شود،فوترپايين ترقرار گيرد،وفاصله ي بين فيلدها بيشتر شود(خيلي به هم نزديك است،منظورفيلدهاي داخل صفحه ي آپارتمان و...)

4- در صفحه ي جستجوي پيشرفته،جلوي منطقه 2تا كادروجود دارد،كلمه ي (تومان)براي قيمت ،بايد جلوي كادر نوشته شود.

5- در صفحه ي اصلي سايت وقتي كه از بين گزينه هاي رهن و اجاره يكي را انتخاب مي كنيم به طور اتوماتيك روي املاك فروشي قرار مي گيرد و صفحه ي فروشي اون مورد انتخابي را نشان مي دهد(مثلاآپارتمان يا...)

6- در صفحه ي اصلي وقتي كه از بين مواردي كه در زير املاك فروشي و رهن و اجاره هست يكي را انتخاب مي كنيم ،بايد اون موردبه يك رنگ ديگر شود كه مشخص باشدكدوم را انتخاب كرديم.

7- در بيشترصفحات فوتر بايد پايين تر قرار گيرد.

8- مديريت بايد ترتيبش دقيق تر باشد بعضي از كلماتش ،نصفش يك خطه نصف ديگش يك خط ديگه.

9- در قسمت جستجوي پيشرفته قبل از اينكه ملكي را سرچ كرده باشيم ،اين پيغام كه(متاسفانه ملكي ....يافت نشد)ثبت شده است.

10- در جستجوي پيشرفته قسمت تاريخ ايجاد(از / تا)خيلي از هم فاصله دارند،در كادر مساحت هم نصفه نوشته شده.

11- در قسمت جستجو براساس كد ملك (در صفحه ي اصلي)اينتر كار نمي كند،ووقتي كد ملك را وارد مي كنيم و سرچ را انجام مي دهيم و ملك مورد نظر رو مي بينيم،اون كد ملك ذخيره مي شود و دفعه هاي بعد هم هست.

12- در قسمت جديدترين موارد (صفحه ي اصلي)وقتي كه مغازه و دفتر كار رو انتخاب مي كنيم ،موارد از كادر بيرون مي زند،در قسمت رهن واجاره هم كارگاه وكارخانه به اين صورت است.

13- بنر را نمي توانيم جلو و عقب كنيم يعني 2 مورد را بيشتر نشان نمي دهد،ووقتي كه موردي را براي بنر اضافه مي كنيم در صفحه ي اصلي نشان نمي دهد.

14- سوالات متداول بايد اسكرول داشته باشد چون وقتي كه تعدادش زياد مي شود بد حالت مي شود. تعداد 3 اسكرول نمي خواهد

15- وقتي كه صفحه را خيلي كوچك مي كنيم لوگو با منوي بالاي صفحه روي هم قرار مي گيرد.

16- اكازيون اسكرول ندارد و ادامه هم ندارد.

16- وقتي كه موس روي ادامه قرار مي گيرد فقط خود كلمه ي (ادامه) قرمز شود بقيه طوسي باشد.

17- در كادر (ملك مورد نظر خود را بيابيد)در صفحه ي اصلي ،آن فيلدي كه درونش نوشته شده (همه ي موارد) يعني چي؟

18- در قسمت اضافه كردن ملك و ايجاد مشتري (فوتر)خيلي بالا است.

19- در كادر(ملك مورد نظر خود را بيابيد)در صفحه ي اصلي براي رهن و اجاره اش فيلد قيمت گذاشته نشده است.

20- ادامه در(جديد ترين موارد،در صفحه ي اصلي)كار نمي كند،وهمچنين در اخبار ،مقالات ،دانستني ها.

21- رنگ كادر كلمات(جستجو براساس خصوصيات بيشترو جستجو)در صفحه ي اصلي جابجا شود.

دسته ها :
شنبه هفدهم 1 1392

اصلاحات گرافيك جديد سايت

1- درصفحه ي لاگين،فوتر پايين تر قرار گيرد.

2- در صفحه ي عضويت سايت،بين فيلدها فاصله گذاشته شود خيلي بهم نزديك است.

3- درقسمت(سپردن ملك)ترتيب ها اصلاح شود،و بعضي از كادرها بايد كوچكتر شود،فوترپايين ترقرار گيرد،وفاصله ي بين فيلدها بيشتر شود(خيلي به هم نزديك است،منظورفيلدهاي داخل صفحه ي آپارتمان و...)

4- در صفحه ي جستجوي پيشرفته،جلوي منطقه 2تا كادروجود دارد،كلمه ي (تومان)براي قيمت ،بايد جلوي كادر نوشته شود.

5- در صفحه ي اصلي سايت وقتي كه از بين گزينه هاي رهن و اجاره يكي را انتخاب مي كنيم به طور اتوماتيك روي املاك فروشي قرار مي گيرد و صفحه ي فروشي اون مورد انتخابي را نشان مي دهد(مثلاآپارتمان يا...)

6- در صفحه ي اصلي وقتي كه از بين مواردي كه در زير املاك فروشي و رهن و اجاره هست يكي را انتخاب مي كنيم ،بايد اون موردبه يك رنگ ديگر شود كه مشخص باشدكدوم را انتخاب كرديم.

7- در بيشترصفحات فوتر بايد پايين تر قرار گيرد.

8- مديريت بايد ترتيبش دقيق تر باشد بعضي از كلماتش ،نصفش يك خطه نصف ديگش يك خط ديگه.

9- در قسمت جستجوي پيشرفته قبل از اينكه ملكي را سرچ كرده باشيم ،اين پيغام كه(متاسفانه ملكي ....يافت نشد)ثبت شده است.

10- در جستجوي پيشرفته قسمت تاريخ ايجاد(از / تا)خيلي از هم فاصله دارند،در كادر مساحت هم نصفه نوشته شده.

11- در قسمت جستجو براساس كد ملك (در صفحه ي اصلي)اينتر كار نمي كند،ووقتي كد ملك را وارد مي كنيم و سرچ را انجام مي دهيم و ملك مورد نظر رو مي بينيم،اون كد ملك ذخيره مي شود و دفعه هاي بعد هم هست.

12- در قسمت جديدترين موارد (صفحه ي اصلي)وقتي كه مغازه و دفتر كار رو انتخاب مي كنيم ،موارد از كادر بيرون مي زند،در قسمت رهن واجاره هم كارگاه وكارخانه به اين صورت است.

13- بنر را نمي توانيم جلو و عقب كنيم يعني 2 مورد را بيشتر نشان نمي دهد،ووقتي كه موردي را براي بنر اضافه مي كنيم در صفحه ي اصلي نشان نمي دهد.

14- سوالات متداول بايد اسكرول داشته باشد چون وقتي كه تعدادش زياد مي شود بد حالت مي شود. تعداد 3 اسكرول نمي خواهد

15- وقتي كه صفحه را خيلي كوچك مي كنيم لوگو با منوي بالاي صفحه روي هم قرار مي گيرد.

16- اكازيون اسكرول ندارد و ادامه هم ندارد.

16- وقتي كه موس روي ادامه قرار مي گيرد فقط خود كلمه ي (ادامه) قرمز شود بقيه طوسي باشد.

17- در كادر (ملك مورد نظر خود را بيابيد)در صفحه ي اصلي ،آن فيلدي كه درونش نوشته شده (همه ي موارد) يعني چي؟

18- در قسمت اضافه كردن ملك و ايجاد مشتري (فوتر)خيلي بالا است.

19- در كادر(ملك مورد نظر خود را بيابيد)در صفحه ي اصلي براي رهن و اجاره اش فيلد قيمت گذاشته نشده است.

20- ادامه در(جديد ترين موارد،در صفحه ي اصلي)كار نمي كند،وهمچنين در اخبار ،مقالات ،دانستني ها.

21- رنگ كادر كلمات(جستجو براساس خصوصيات بيشترو جستجو)در صفحه ي اصلي جابجا شود.

دسته ها :
شنبه هفدهم 1 1392

اصلاحات گرافيك جديد سايت

1- درصفحه ي لاگين،فوتر پايين تر قرار گيرد.

2- در صفحه ي عضويت سايت،بين فيلدها فاصله گذاشته شود خيلي بهم نزديك است.

3- درقسمت(سپردن ملك)ترتيب ها اصلاح شود،و بعضي از كادرها بايد كوچكتر شود،فوترپايين ترقرار گيرد،وفاصله ي بين فيلدها بيشتر شود(خيلي به هم نزديك است،منظورفيلدهاي داخل صفحه ي آپارتمان و...)

4- در صفحه ي جستجوي پيشرفته،جلوي منطقه 2تا كادروجود دارد،كلمه ي (تومان)براي قيمت ،بايد جلوي كادر نوشته شود.

5- در صفحه ي اصلي سايت وقتي كه از بين گزينه هاي رهن و اجاره يكي را انتخاب مي كنيم به طور اتوماتيك روي املاك فروشي قرار مي گيرد و صفحه ي فروشي اون مورد انتخابي را نشان مي دهد(مثلاآپارتمان يا...)

6- در صفحه ي اصلي وقتي كه از بين مواردي كه در زير املاك فروشي و رهن و اجاره هست يكي را انتخاب مي كنيم ،بايد اون موردبه يك رنگ ديگر شود كه مشخص باشدكدوم را انتخاب كرديم.

7- در بيشترصفحات فوتر بايد پايين تر قرار گيرد.

8- مديريت بايد ترتيبش دقيق تر باشد بعضي از كلماتش ،نصفش يك خطه نصف ديگش يك خط ديگه.

9- در قسمت جستجوي پيشرفته قبل از اينكه ملكي را سرچ كرده باشيم ،اين پيغام كه(متاسفانه ملكي ....يافت نشد)ثبت شده است.

10- در جستجوي پيشرفته قسمت تاريخ ايجاد(از / تا)خيلي از هم فاصله دارند،در كادر مساحت هم نصفه نوشته شده.

11- در قسمت جستجو براساس كد ملك (در صفحه ي اصلي)اينتر كار نمي كند،ووقتي كد ملك را وارد مي كنيم و سرچ را انجام مي دهيم و ملك مورد نظر رو مي بينيم،اون كد ملك ذخيره مي شود و دفعه هاي بعد هم هست.

12- در قسمت جديدترين موارد (صفحه ي اصلي)وقتي كه مغازه و دفتر كار رو انتخاب مي كنيم ،موارد از كادر بيرون مي زند،در قسمت رهن واجاره هم كارگاه وكارخانه به اين صورت است.

13- بنر را نمي توانيم جلو و عقب كنيم يعني 2 مورد را بيشتر نشان نمي دهد،ووقتي كه موردي را براي بنر اضافه مي كنيم در صفحه ي اصلي نشان نمي دهد.

14- سوالات متداول بايد اسكرول داشته باشد چون وقتي كه تعدادش زياد مي شود بد حالت مي شود. تعداد 3 اسكرول نمي خواهد

15- وقتي كه صفحه را خيلي كوچك مي كنيم لوگو با منوي بالاي صفحه روي هم قرار مي گيرد.

16- اكازيون اسكرول ندارد و ادامه هم ندارد.

16- وقتي كه موس روي ادامه قرار مي گيرد فقط خود كلمه ي (ادامه) قرمز شود بقيه طوسي باشد.

17- در كادر (ملك مورد نظر خود را بيابيد)در صفحه ي اصلي ،آن فيلدي كه درونش نوشته شده (همه ي موارد) يعني چي؟

18- در قسمت اضافه كردن ملك و ايجاد مشتري (فوتر)خيلي بالا است.

19- در كادر(ملك مورد نظر خود را بيابيد)در صفحه ي اصلي براي رهن و اجاره اش فيلد قيمت گذاشته نشده است.

20- ادامه در(جديد ترين موارد،در صفحه ي اصلي)كار نمي كند،وهمچنين در اخبار ،مقالات ،دانستني ها.

21- رنگ كادر كلمات(جستجو براساس خصوصيات بيشترو جستجو)در صفحه ي اصلي جابجا شود.

دسته ها :
شنبه هفدهم 1 1392

اصلاحات گرافيك جديد سايت

1- درصفحه ي لاگين،فوتر پايين تر قرار گيرد.

2- در صفحه ي عضويت سايت،بين فيلدها فاصله گذاشته شود خيلي بهم نزديك است.

3- درقسمت(سپردن ملك)ترتيب ها اصلاح شود،و بعضي از كادرها بايد كوچكتر شود،فوترپايين ترقرار گيرد،وفاصله ي بين فيلدها بيشتر شود(خيلي به هم نزديك است،منظورفيلدهاي داخل صفحه ي آپارتمان و...)

4- در صفحه ي جستجوي پيشرفته،جلوي منطقه 2تا كادروجود دارد،كلمه ي (تومان)براي قيمت ،بايد جلوي كادر نوشته شود.

5- در صفحه ي اصلي سايت وقتي كه از بين گزينه هاي رهن و اجاره يكي را انتخاب مي كنيم به طور اتوماتيك روي املاك فروشي قرار مي گيرد و صفحه ي فروشي اون مورد انتخابي را نشان مي دهد(مثلاآپارتمان يا...)

6- در صفحه ي اصلي وقتي كه از بين مواردي كه در زير املاك فروشي و رهن و اجاره هست يكي را انتخاب مي كنيم ،بايد اون موردبه يك رنگ ديگر شود كه مشخص باشدكدوم را انتخاب كرديم.

7- در بيشترصفحات فوتر بايد پايين تر قرار گيرد.

8- مديريت بايد ترتيبش دقيق تر باشد بعضي از كلماتش ،نصفش يك خطه نصف ديگش يك خط ديگه.

9- در قسمت جستجوي پيشرفته قبل از اينكه ملكي را سرچ كرده باشيم ،اين پيغام كه(متاسفانه ملكي ....يافت نشد)ثبت شده است.

10- در جستجوي پيشرفته قسمت تاريخ ايجاد(از / تا)خيلي از هم فاصله دارند،در كادر مساحت هم نصفه نوشته شده.

11- در قسمت جستجو براساس كد ملك (در صفحه ي اصلي)اينتر كار نمي كند،ووقتي كد ملك را وارد مي كنيم و سرچ را انجام مي دهيم و ملك مورد نظر رو مي بينيم،اون كد ملك ذخيره مي شود و دفعه هاي بعد هم هست.

12- در قسمت جديدترين موارد (صفحه ي اصلي)وقتي كه مغازه و دفتر كار رو انتخاب مي كنيم ،موارد از كادر بيرون مي زند،در قسمت رهن واجاره هم كارگاه وكارخانه به اين صورت است.

13- بنر را نمي توانيم جلو و عقب كنيم يعني 2 مورد را بيشتر نشان نمي دهد،ووقتي كه موردي را براي بنر اضافه مي كنيم در صفحه ي اصلي نشان نمي دهد.

14- سوالات متداول بايد اسكرول داشته باشد چون وقتي كه تعدادش زياد مي شود بد حالت مي شود. تعداد 3 اسكرول نمي خواهد

15- وقتي كه صفحه را خيلي كوچك مي كنيم لوگو با منوي بالاي صفحه روي هم قرار مي گيرد.

16- اكازيون اسكرول ندارد و ادامه هم ندارد.

16- وقتي كه موس روي ادامه قرار مي گيرد فقط خود كلمه ي (ادامه) قرمز شود بقيه طوسي باشد.

17- در كادر (ملك مورد نظر خود را بيابيد)در صفحه ي اصلي ،آن فيلدي كه درونش نوشته شده (همه ي موارد) يعني چي؟

18- در قسمت اضافه كردن ملك و ايجاد مشتري (فوتر)خيلي بالا است.

19- در كادر(ملك مورد نظر خود را بيابيد)در صفحه ي اصلي براي رهن و اجاره اش فيلد قيمت گذاشته نشده است.

20- ادامه در(جديد ترين موارد،در صفحه ي اصلي)كار نمي كند،وهمچنين در اخبار ،مقالات ،دانستني ها.

21- رنگ كادر كلمات(جستجو براساس خصوصيات بيشترو جستجو)در صفحه ي اصلي جابجا شود.

دسته ها :
شنبه هفدهم 1 1392

اصلاحات گرافيك جديد سايت

1- درصفحه ي لاگين،فوتر پايين تر قرار گيرد.

2- در صفحه ي عضويت سايت،بين فيلدها فاصله گذاشته شود خيلي بهم نزديك است.

3- درقسمت(سپردن ملك)ترتيب ها اصلاح شود،و بعضي از كادرها بايد كوچكتر شود،فوترپايين ترقرار گيرد،وفاصله ي بين فيلدها بيشتر شود(خيلي به هم نزديك است،منظورفيلدهاي داخل صفحه ي آپارتمان و...)

4- در صفحه ي جستجوي پيشرفته،جلوي منطقه 2تا كادروجود دارد،كلمه ي (تومان)براي قيمت ،بايد جلوي كادر نوشته شود.

5- در صفحه ي اصلي سايت وقتي كه از بين گزينه هاي رهن و اجاره يكي را انتخاب مي كنيم به طور اتوماتيك روي املاك فروشي قرار مي گيرد و صفحه ي فروشي اون مورد انتخابي را نشان مي دهد(مثلاآپارتمان يا...)

6- در صفحه ي اصلي وقتي كه از بين مواردي كه در زير املاك فروشي و رهن و اجاره هست يكي را انتخاب مي كنيم ،بايد اون موردبه يك رنگ ديگر شود كه مشخص باشدكدوم را انتخاب كرديم.

7- در بيشترصفحات فوتر بايد پايين تر قرار گيرد.

8- مديريت بايد ترتيبش دقيق تر باشد بعضي از كلماتش ،نصفش يك خطه نصف ديگش يك خط ديگه.

9- در قسمت جستجوي پيشرفته قبل از اينكه ملكي را سرچ كرده باشيم ،اين پيغام كه(متاسفانه ملكي ....يافت نشد)ثبت شده است.

10- در جستجوي پيشرفته قسمت تاريخ ايجاد(از / تا)خيلي از هم فاصله دارند،در كادر مساحت هم نصفه نوشته شده.

11- در قسمت جستجو براساس كد ملك (در صفحه ي اصلي)اينتر كار نمي كند،ووقتي كد ملك را وارد مي كنيم و سرچ را انجام مي دهيم و ملك مورد نظر رو مي بينيم،اون كد ملك ذخيره مي شود و دفعه هاي بعد هم هست.

12- در قسمت جديدترين موارد (صفحه ي اصلي)وقتي كه مغازه و دفتر كار رو انتخاب مي كنيم ،موارد از كادر بيرون مي زند،در قسمت رهن واجاره هم كارگاه وكارخانه به اين صورت است.

13- بنر را نمي توانيم جلو و عقب كنيم يعني 2 مورد را بيشتر نشان نمي دهد،ووقتي كه موردي را براي بنر اضافه مي كنيم در صفحه ي اصلي نشان نمي دهد.

14- سوالات متداول بايد اسكرول داشته باشد چون وقتي كه تعدادش زياد مي شود بد حالت مي شود. تعداد 3 اسكرول نمي خواهد

15- وقتي كه صفحه را خيلي كوچك مي كنيم لوگو با منوي بالاي صفحه روي هم قرار مي گيرد.

16- اكازيون اسكرول ندارد و ادامه هم ندارد.

16- وقتي كه موس روي ادامه قرار مي گيرد فقط خود كلمه ي (ادامه) قرمز شود بقيه طوسي باشد.

17- در كادر (ملك مورد نظر خود را بيابيد)در صفحه ي اصلي ،آن فيلدي كه درونش نوشته شده (همه ي موارد) يعني چي؟

18- در قسمت اضافه كردن ملك و ايجاد مشتري (فوتر)خيلي بالا است.

19- در كادر(ملك مورد نظر خود را بيابيد)در صفحه ي اصلي براي رهن و اجاره اش فيلد قيمت گذاشته نشده است.

20- ادامه در(جديد ترين موارد،در صفحه ي اصلي)كار نمي كند،وهمچنين در اخبار ،مقالات ،دانستني ها.

21- رنگ كادر كلمات(جستجو براساس خصوصيات بيشترو جستجو)در صفحه ي اصلي جابجا شود.

دسته ها :
شنبه هفدهم 1 1392
X