صفحه ها
صفحه ها
دسته
فیدها
يييييييي
سسسسسسسس
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
title
wwwqwqwq
ياهو
تابناك
مجله خانه سبز
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 127412
تعداد نوشته ها : 1318
تعداد نظرات : 20
Rss
طراح قالب
GraphistThem270

ساخت دو فولدر با نام يكسان در يك محل

حتماً شما نيز ميدانيد كه در داخل محيط ويندوز و در يك محيط خاص مانند دسكتاپ يا پوشه My Documents نميتوان دو فولدر با نام يكسان ساخت. چرا كه از نظر منطقي و آدرس دهي در داخل ويندوز اين كار شدني نيست. اما هم اكنون قصد داريم

ترفندي ساده را به شما معرفي كنيم كه با بهره گيري از آن ميتوانيد در يك محل دو فولدر با يك نام كاملأ يكسان بسازيد!

براي اينكار:
از طريق My Computer به محلي كه قصد داريد دو فولدر با نام يكسان را بسازيد برويد.
با راست كليك و انتخاب New > Folder فولدر جديدي ساخته و نام آن را به عنوان مثال Tarfandestan Iran بگذاريد.
همان طور كه ميبينيد در اين نام بين دو واژه Tarfandestan و Iran يك فاصله توسط Space زده شده است.
حال مجددأ فولدر جديدي ساخته و نام آن را اين بار به صورت زير قرار دهيد:
واژه Tarfandestan را تايپ كنيد سپس كليد Alt را گرفته و عدد 255 را وارد كنيد (از كليدهاي سمت راست كيبورد استفاده كنيد) ، خواهيد ديد كه يك فاصله تايپ خواهد شد. حالا واژه Iran را وارد كنيد.
با اين كار شما دو فولدر با نام يكسان داريد كه ظاهرأ نام يكساني دارند اما در كاراكترهاي وارد شده تفاوت باطني وجود دارد.

منبع:ترفندستان

دسته ها :
چهارشنبه سی یکم 1 1390

ساخت دو فولدر با نام يكسان در يك محل

حتماً شما نيز ميدانيد كه در داخل محيط ويندوز و در يك محيط خاص مانند دسكتاپ يا پوشه My Documents نميتوان دو فولدر با نام يكسان ساخت. چرا كه از نظر منطقي و آدرس دهي در داخل ويندوز اين كار شدني نيست. اما هم اكنون قصد داريم

ترفندي ساده را به شما معرفي كنيم كه با بهره گيري از آن ميتوانيد در يك محل دو فولدر با يك نام كاملأ يكسان بسازيد!

براي اينكار:
از طريق My Computer به محلي كه قصد داريد دو فولدر با نام يكسان را بسازيد برويد.
با راست كليك و انتخاب New > Folder فولدر جديدي ساخته و نام آن را به عنوان مثال Tarfandestan Iran بگذاريد.
همان طور كه ميبينيد در اين نام بين دو واژه Tarfandestan و Iran يك فاصله توسط Space زده شده است.
حال مجددأ فولدر جديدي ساخته و نام آن را اين بار به صورت زير قرار دهيد:
واژه Tarfandestan را تايپ كنيد سپس كليد Alt را گرفته و عدد 255 را وارد كنيد (از كليدهاي سمت راست كيبورد استفاده كنيد) ، خواهيد ديد كه يك فاصله تايپ خواهد شد. حالا واژه Iran را وارد كنيد.
با اين كار شما دو فولدر با نام يكسان داريد كه ظاهرأ نام يكساني دارند اما در كاراكترهاي وارد شده تفاوت باطني وجود دارد.

منبع:ترفندستان

دسته ها :
چهارشنبه سی یکم 1 1390

ساخت دو فولدر با نام يكسان در يك محل

حتماً شما نيز ميدانيد كه در داخل محيط ويندوز و در يك محيط خاص مانند دسكتاپ يا پوشه My Documents نميتوان دو فولدر با نام يكسان ساخت. چرا كه از نظر منطقي و آدرس دهي در داخل ويندوز اين كار شدني نيست. اما هم اكنون قصد داريم

ترفندي ساده را به شما معرفي كنيم كه با بهره گيري از آن ميتوانيد در يك محل دو فولدر با يك نام كاملأ يكسان بسازيد!

براي اينكار:
از طريق My Computer به محلي كه قصد داريد دو فولدر با نام يكسان را بسازيد برويد.
با راست كليك و انتخاب New > Folder فولدر جديدي ساخته و نام آن را به عنوان مثال Tarfandestan Iran بگذاريد.
همان طور كه ميبينيد در اين نام بين دو واژه Tarfandestan و Iran يك فاصله توسط Space زده شده است.
حال مجددأ فولدر جديدي ساخته و نام آن را اين بار به صورت زير قرار دهيد:
واژه Tarfandestan را تايپ كنيد سپس كليد Alt را گرفته و عدد 255 را وارد كنيد (از كليدهاي سمت راست كيبورد استفاده كنيد) ، خواهيد ديد كه يك فاصله تايپ خواهد شد. حالا واژه Iran را وارد كنيد.
با اين كار شما دو فولدر با نام يكسان داريد كه ظاهرأ نام يكساني دارند اما در كاراكترهاي وارد شده تفاوت باطني وجود دارد.

منبع:ترفندستان

دسته ها :
چهارشنبه سی یکم 1 1390

ساخت دو فولدر با نام يكسان در يك محل

حتماً شما نيز ميدانيد كه در داخل محيط ويندوز و در يك محيط خاص مانند دسكتاپ يا پوشه My Documents نميتوان دو فولدر با نام يكسان ساخت. چرا كه از نظر منطقي و آدرس دهي در داخل ويندوز اين كار شدني نيست. اما هم اكنون قصد داريم

ترفندي ساده را به شما معرفي كنيم كه با بهره گيري از آن ميتوانيد در يك محل دو فولدر با يك نام كاملأ يكسان بسازيد!

براي اينكار:
از طريق My Computer به محلي كه قصد داريد دو فولدر با نام يكسان را بسازيد برويد.
با راست كليك و انتخاب New > Folder فولدر جديدي ساخته و نام آن را به عنوان مثال Tarfandestan Iran بگذاريد.
همان طور كه ميبينيد در اين نام بين دو واژه Tarfandestan و Iran يك فاصله توسط Space زده شده است.
حال مجددأ فولدر جديدي ساخته و نام آن را اين بار به صورت زير قرار دهيد:
واژه Tarfandestan را تايپ كنيد سپس كليد Alt را گرفته و عدد 255 را وارد كنيد (از كليدهاي سمت راست كيبورد استفاده كنيد) ، خواهيد ديد كه يك فاصله تايپ خواهد شد. حالا واژه Iran را وارد كنيد.
با اين كار شما دو فولدر با نام يكسان داريد كه ظاهرأ نام يكساني دارند اما در كاراكترهاي وارد شده تفاوت باطني وجود دارد.

منبع:ترفندستان

دسته ها :
چهارشنبه سی یکم 1 1390

ساخت دو فولدر با نام يكسان در يك محل

حتماً شما نيز ميدانيد كه در داخل محيط ويندوز و در يك محيط خاص مانند دسكتاپ يا پوشه My Documents نميتوان دو فولدر با نام يكسان ساخت. چرا كه از نظر منطقي و آدرس دهي در داخل ويندوز اين كار شدني نيست. اما هم اكنون قصد داريم

ترفندي ساده را به شما معرفي كنيم كه با بهره گيري از آن ميتوانيد در يك محل دو فولدر با يك نام كاملأ يكسان بسازيد!

براي اينكار:
از طريق My Computer به محلي كه قصد داريد دو فولدر با نام يكسان را بسازيد برويد.
با راست كليك و انتخاب New > Folder فولدر جديدي ساخته و نام آن را به عنوان مثال Tarfandestan Iran بگذاريد.
همان طور كه ميبينيد در اين نام بين دو واژه Tarfandestan و Iran يك فاصله توسط Space زده شده است.
حال مجددأ فولدر جديدي ساخته و نام آن را اين بار به صورت زير قرار دهيد:
واژه Tarfandestan را تايپ كنيد سپس كليد Alt را گرفته و عدد 255 را وارد كنيد (از كليدهاي سمت راست كيبورد استفاده كنيد) ، خواهيد ديد كه يك فاصله تايپ خواهد شد. حالا واژه Iran را وارد كنيد.
با اين كار شما دو فولدر با نام يكسان داريد كه ظاهرأ نام يكساني دارند اما در كاراكترهاي وارد شده تفاوت باطني وجود دارد.

منبع:ترفندستان

دسته ها :
چهارشنبه سی یکم 1 1390

ساخت دو فولدر با نام يكسان در يك محل

حتماً شما نيز ميدانيد كه در داخل محيط ويندوز و در يك محيط خاص مانند دسكتاپ يا پوشه My Documents نميتوان دو فولدر با نام يكسان ساخت. چرا كه از نظر منطقي و آدرس دهي در داخل ويندوز اين كار شدني نيست. اما هم اكنون قصد داريم

ترفندي ساده را به شما معرفي كنيم كه با بهره گيري از آن ميتوانيد در يك محل دو فولدر با يك نام كاملأ يكسان بسازيد!

براي اينكار:
از طريق My Computer به محلي كه قصد داريد دو فولدر با نام يكسان را بسازيد برويد.
با راست كليك و انتخاب New > Folder فولدر جديدي ساخته و نام آن را به عنوان مثال Tarfandestan Iran بگذاريد.
همان طور كه ميبينيد در اين نام بين دو واژه Tarfandestan و Iran يك فاصله توسط Space زده شده است.
حال مجددأ فولدر جديدي ساخته و نام آن را اين بار به صورت زير قرار دهيد:
واژه Tarfandestan را تايپ كنيد سپس كليد Alt را گرفته و عدد 255 را وارد كنيد (از كليدهاي سمت راست كيبورد استفاده كنيد) ، خواهيد ديد كه يك فاصله تايپ خواهد شد. حالا واژه Iran را وارد كنيد.
با اين كار شما دو فولدر با نام يكسان داريد كه ظاهرأ نام يكساني دارند اما در كاراكترهاي وارد شده تفاوت باطني وجود دارد.

منبع:ترفندستان

دسته ها :
چهارشنبه سی یکم 1 1390

ساخت دو فولدر با نام يكسان در يك محل

حتماً شما نيز ميدانيد كه در داخل محيط ويندوز و در يك محيط خاص مانند دسكتاپ يا پوشه My Documents نميتوان دو فولدر با نام يكسان ساخت. چرا كه از نظر منطقي و آدرس دهي در داخل ويندوز اين كار شدني نيست. اما هم اكنون قصد داريم

ترفندي ساده را به شما معرفي كنيم كه با بهره گيري از آن ميتوانيد در يك محل دو فولدر با يك نام كاملأ يكسان بسازيد!

براي اينكار:
از طريق My Computer به محلي كه قصد داريد دو فولدر با نام يكسان را بسازيد برويد.
با راست كليك و انتخاب New > Folder فولدر جديدي ساخته و نام آن را به عنوان مثال Tarfandestan Iran بگذاريد.
همان طور كه ميبينيد در اين نام بين دو واژه Tarfandestan و Iran يك فاصله توسط Space زده شده است.
حال مجددأ فولدر جديدي ساخته و نام آن را اين بار به صورت زير قرار دهيد:
واژه Tarfandestan را تايپ كنيد سپس كليد Alt را گرفته و عدد 255 را وارد كنيد (از كليدهاي سمت راست كيبورد استفاده كنيد) ، خواهيد ديد كه يك فاصله تايپ خواهد شد. حالا واژه Iran را وارد كنيد.
با اين كار شما دو فولدر با نام يكسان داريد كه ظاهرأ نام يكساني دارند اما در كاراكترهاي وارد شده تفاوت باطني وجود دارد.

منبع:ترفندستان

دسته ها :
چهارشنبه سی یکم 1 1390

ساخت دو فولدر با نام يكسان در يك محل

حتماً شما نيز ميدانيد كه در داخل محيط ويندوز و در يك محيط خاص مانند دسكتاپ يا پوشه My Documents نميتوان دو فولدر با نام يكسان ساخت. چرا كه از نظر منطقي و آدرس دهي در داخل ويندوز اين كار شدني نيست. اما هم اكنون قصد داريم

ترفندي ساده را به شما معرفي كنيم كه با بهره گيري از آن ميتوانيد در يك محل دو فولدر با يك نام كاملأ يكسان بسازيد!

براي اينكار:
از طريق My Computer به محلي كه قصد داريد دو فولدر با نام يكسان را بسازيد برويد.
با راست كليك و انتخاب New > Folder فولدر جديدي ساخته و نام آن را به عنوان مثال Tarfandestan Iran بگذاريد.
همان طور كه ميبينيد در اين نام بين دو واژه Tarfandestan و Iran يك فاصله توسط Space زده شده است.
حال مجددأ فولدر جديدي ساخته و نام آن را اين بار به صورت زير قرار دهيد:
واژه Tarfandestan را تايپ كنيد سپس كليد Alt را گرفته و عدد 255 را وارد كنيد (از كليدهاي سمت راست كيبورد استفاده كنيد) ، خواهيد ديد كه يك فاصله تايپ خواهد شد. حالا واژه Iran را وارد كنيد.
با اين كار شما دو فولدر با نام يكسان داريد كه ظاهرأ نام يكساني دارند اما در كاراكترهاي وارد شده تفاوت باطني وجود دارد.

منبع:ترفندستان

دسته ها :
چهارشنبه سی یکم 1 1390

ساخت دو فولدر با نام يكسان در يك محل

حتماً شما نيز ميدانيد كه در داخل محيط ويندوز و در يك محيط خاص مانند دسكتاپ يا پوشه My Documents نميتوان دو فولدر با نام يكسان ساخت. چرا كه از نظر منطقي و آدرس دهي در داخل ويندوز اين كار شدني نيست. اما هم اكنون قصد داريم

ترفندي ساده را به شما معرفي كنيم كه با بهره گيري از آن ميتوانيد در يك محل دو فولدر با يك نام كاملأ يكسان بسازيد!

براي اينكار:
از طريق My Computer به محلي كه قصد داريد دو فولدر با نام يكسان را بسازيد برويد.
با راست كليك و انتخاب New > Folder فولدر جديدي ساخته و نام آن را به عنوان مثال Tarfandestan Iran بگذاريد.
همان طور كه ميبينيد در اين نام بين دو واژه Tarfandestan و Iran يك فاصله توسط Space زده شده است.
حال مجددأ فولدر جديدي ساخته و نام آن را اين بار به صورت زير قرار دهيد:
واژه Tarfandestan را تايپ كنيد سپس كليد Alt را گرفته و عدد 255 را وارد كنيد (از كليدهاي سمت راست كيبورد استفاده كنيد) ، خواهيد ديد كه يك فاصله تايپ خواهد شد. حالا واژه Iran را وارد كنيد.
با اين كار شما دو فولدر با نام يكسان داريد كه ظاهرأ نام يكساني دارند اما در كاراكترهاي وارد شده تفاوت باطني وجود دارد.

منبع:ترفندستان

دسته ها :
چهارشنبه سی یکم 1 1390

ساخت دو فولدر با نام يكسان در يك محل

حتماً شما نيز ميدانيد كه در داخل محيط ويندوز و در يك محيط خاص مانند دسكتاپ يا پوشه My Documents نميتوان دو فولدر با نام يكسان ساخت. چرا كه از نظر منطقي و آدرس دهي در داخل ويندوز اين كار شدني نيست. اما هم اكنون قصد داريم

ترفندي ساده را به شما معرفي كنيم كه با بهره گيري از آن ميتوانيد در يك محل دو فولدر با يك نام كاملأ يكسان بسازيد!

براي اينكار:
از طريق My Computer به محلي كه قصد داريد دو فولدر با نام يكسان را بسازيد برويد.
با راست كليك و انتخاب New > Folder فولدر جديدي ساخته و نام آن را به عنوان مثال Tarfandestan Iran بگذاريد.
همان طور كه ميبينيد در اين نام بين دو واژه Tarfandestan و Iran يك فاصله توسط Space زده شده است.
حال مجددأ فولدر جديدي ساخته و نام آن را اين بار به صورت زير قرار دهيد:
واژه Tarfandestan را تايپ كنيد سپس كليد Alt را گرفته و عدد 255 را وارد كنيد (از كليدهاي سمت راست كيبورد استفاده كنيد) ، خواهيد ديد كه يك فاصله تايپ خواهد شد. حالا واژه Iran را وارد كنيد.
با اين كار شما دو فولدر با نام يكسان داريد كه ظاهرأ نام يكساني دارند اما در كاراكترهاي وارد شده تفاوت باطني وجود دارد.

منبع:ترفندستان

دسته ها :
چهارشنبه سی یکم 1 1390
X